Länkar

http://www.nwt.se/saffle/article838560.ece - Reportage i Säffletidningen.

www.gladigarn.se/butik